Mistä taloyhtiö saa rahansa ?

Laajakummun hallitukselle on tullut kysymyksiä putkiremontin aikaisista vesi- ja autopaikkamaksuista. Kustannukset asukkaiden omista internetliittymistä ovat myös puhututtaneet.

Taloyhtiön tulot muodostuvat ensisijaisesti vastikkeista, joita me kaikki osakkaat maksamme asuntomme neliöiden perusteella. Tämän lisäksi taloyhtiö laskuttaa jokaisesta taloyhtiöön rekisteröidystä asukkaasta vesimaksun, joka vuosina 2014 ja 2015 on 12 euroa per henkilö/kk. Tuloa taloyhtiö saa myös autopaikan haltijoiden kiinteistä kuukausimaksuista sekä saunavuorojen ja pesutuvan käyttömaksuista.  Isännöitsijä valmistelee hallituksen kanssa vuosittain budjetin taloyhtiön kulujen ja tulojen perusteella. Budjetti käsitellään ja hyväksytään  yhtiökokouksessa marraskuussa.

Vesimaksu

Miksi hallitus ei ole esittänyt vuoden 2014 ja 2015 vesimaksujen hyvittämistä osakkaille putkiremontin ajalta?

Laajakummun yhtiöjärjestyksen mukaan vesimaksun maksaa jokainen taloyhtiössä kirjoilla oleva asukas. Sillä ei ole merkitystä kuinka paljon vettä kukin kuluttaa tai miten paljon asukas viettää aikaansa muualla kuin kotonaan.

Hallitus ei esittänyt vesimaksujen hyvittämistä, koska vesimaksuhyvitys olisi pitänyt kerätä yhtiövastikkeen korotuksena taloyhtiön kulujen kattamiseksi.

Asiaa on helpointa tarkastella seuraavan esimerkin kautta.  Jos hallitus olisi esittänyt kaikille osakkaille vesimaksun hyvittämistä kolmeksi kuukaudeksi putkiremontin ajalta, olisi se maksanut taloyhtiölle noin 3600 euroa (noin 100 asukasta, 12 euroa per henkilö/kk kertaa kolme kuukautta). Tämä 3600 euroa olisi pitänyt kerätä yhtiövastikkeiden korotuksena. Lisävastikkeeksi olisi tullut 0,92 euroa/neliömetri (3910,5 maksavia neliöitä).

Vesimaksu tai yhtiövastike

Vesimaksu tai yhtiövastike

Taulukosta voi lukea, että jos asunnossa asuu kaksi henkilöä, on heidän vesimaksunsa kolmelta kuukaudelta 72 euroa. Jos vesimaksu olisi hyvitetty ja kerätty yhtiövastikkeen kautta, niin maksu olisi vuositasolla 0,92 euroa per neliö.

Isojen asuntojen omistajat, joissa asuu korkeintaan kaksi henkilöä olisivat kärsineet tällaisesta päätöksestä. Sen sijaan pienten asuntojen omistajat, joissa asuu enemmän asukkaita olisivat hyötyneet.

Vesimaksun hyvittäminen olisi tuonut joillekin osakkaille säästöjä, toisille lisäkustannuksia. Tämän vuoksi hallitus katsoo, että vesimaksu on kohdistunut tasapuolisesti kaikille myös putkiremontin aikana.

Autopaikan vuokra

Hallitus on saanut palautetta myös siitä, että autopaikkavuokria ei ole  hyvitetty putkiremontin ajalta. Taloyhtiö joutuu maksamaan tonttivuokraa parkkialueesta myös putkiremontin aikana. Olisi kohtuutonta maksattaa enemmän yhtiövastiketta niillä, joilla ei ole autopaikkaa tai autoa. Tarpeettoman autopaikan voi aina irtisanoa, jolloin paikka siirtyy seuraavalle jonossa olevalle.

Oma internetliittymä

Lisäksi palautetta on tullut siitä, että hallitus ei ole kehottanut osakkaita neuvottelemaan oman operaattorinsa kanssa asunnossaan olevan, oman internetliittymänsä katkaisusta tai maksujen pienentämisestä putkiremontin ajaksi.  Internetliittymän haltijan ja operaattorin väliset sopimukset ovat henkilö- tai talouskohtaisia.  Taloyhtiö eli osakkaat eivät ole velvollisia korvaamaan putkiremontin aikana syntyneitä internetliittymän maksuja yksittäisille osakkaille.

Muistutettakoon, että taloyhtiössä osakkaat maksavat kaikki taloyhtiön kulut.  Osakkaat ovat yhtä kuin taloyhtiö.

Hallitus

Kevätyhtiökokous pidetään 7.3.2013 kello 18

ASUNTO OY LAAJAKUMMUN  kevätyhtiökokous pidetään torstaina maaliskuun 07. päivänä  2013 alkaen klo 18.00 Asunto Oy Säästösalon K-portaan viereisessä kerhohuoneessa osoitteessa: Borgströminkuja 4, 00840 HELSINKI. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen §15 ’:ssä kevätyhtiökokoukselle määrätyt asiat, hallituksen kunnossapitotarveselvitys sekä selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista korjauksista. Kokousasiakirjat ovat nähtävänä Isännöinti Jokela Oy:n toimistolla osoitteessa: Svanströmintie 18 A, 00840 HELSINKI 20.02.2013 alkaen arkisin klo 9.00-16.00.

TERVETULOA!

Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2013

ASUNTO OY LAAJAKUMPU

HALLITUS

Taloyhtiön kulut, tilastokeskus

Vuoden lähestyessä loppuaan on hyvä suunnata katse taaksepäin ja arvioida miten vuodesta ollaan selvitty. Vuotta voidaan arvioida erillaisilla mittareilla joista tärkein on tietenkin asukkaiden mielipide. Kehityksen kannalta työstä saatu palaute on edellytys asoiden parantamiseen ja myös näiden kotisivujen tavoitteena on madaltaa kynnystä tuoda esiin mielipiteitä. Näihin aiheisiin palaan hieman myöhemmin ja keskityn tässä alla helpommin mitattavaan kohteeseen eli yhtiön taloudelliseen tilaan. Jos ymmärrämme miten suoriudumme taloudellisilla mittareilla meillä on paremmat edellytykset puuttua mahdollisiin käytännön puutteisiin ja mitä tärkempää, myös asettaa tavoitteita tulevaisuudelle.

Taloyhtiö.nyt lehdessä käsitellään yhtiövastiketta ja pääkaupunkiseudun kerrostalojen kiinteistökustannuksia. Lehti on Kiinteistöliiton teemalehti ja sen kohderyhmä on taloyhtiöiden hallitukset ja asukkaat. Koko artikkelin voi lukea tästä . Artikkelissa ”Mikä on Yhtiövastike ja mihin sitä käytetään?” (sivu 12) selvitetään yhtiövastikkeen perusasioita. Artikkelissa esitetään myös tilastokeskuksen tilastot pääkaupunkiseudun kerrostalojen kiinteistökuluista vuodelta 2011. Tilastot on liitetty alle. Laajakumpu taloyhtiön vastaavat luvut on kerätty taulukkoon vertailun vuoksi.

Kiinteistökulut as-oy-muotoisissa kerrostaloissa pk-seudulla 2011. (Tilastokeskuksen luvuissa on virhe (erittelyt yhteenlaskettuna >100%). Veden ja jäteveden todellinen osuus on 6,7% eikä 8,7%, virhe on korjattu taulukkoon jossa kulut esitetetään euromääräisinä.)

Alla olevassa taulukossa tilastokeskuksen prosenttiluvut on muunneettu euromääräiseksi jotta voimme vertailla kuluja Laajakummun tuloslaskelman kanssa. Eurot kertovat kuinka suuri kulu taloyhtiölle kertyy/neliömetri/kk. Esimerkiksi lämmityksen kulu vuonna 2011 oli 43829 euroa eli 0,93/neliömetri/kk. Vertailuluku kertoo kuinka suuri meidän kulu on verrattuna tilastokeskuksen kuluun.

Selite Keskimääräinen kulu, Tilastokeskus Laajakumpu, tuloslaskelma 2011 Vertailu
Kokonaiskulut €/m2/kk 5,27 3,93 75 %
Korjauskustannukset 1,53 0,39 26 %
Lämmitys 1,02 0,93 91 %
Käyttö ja huolto 0,52 0,39 74 %
Hallinto 0,51 0,35 68 %
Vesi ja jätevesi 0,35 0,33 94 %
Kiinteistövero 0,33 0,13 40 %
Muut hoitokulut 0,26 0,10 39 %
Ulkoalueiden hoito 0,18 0,30 169 %
Jätehuolto 0,15 0,08 55 %
Sähkö 0,15 0,13 83 %
Siivous 0,14 0,15 104 %
Henkilöstökulut 0,12 0,17 142 %
Tonttivuokra n/a 0,47

Korjauskulut, Lämmitys, käyttö ja huolto, vesi ja jätevesi sekä tonttivuokra ovat yhteensä noin 73% kustannuksista. Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia mutta ovat suuntaa antavia (esimerkiksi talonmiehen kulut näkyvät nyt pelkästään ulkoalueiden hoidossa ja henkilöstökuluissa).   Koko maan vertailussa kiinteistön hoitokulut ovat korkeimmat pääkaupunkiseudulla ja hoitokulut kasvavat mitä vanhempi kiinteistö on. Koko maan kaikkien kerrostalojen keskiarvo on 4,28€/m2 ja vuosina 60-69 valmistuneiden keskiarvo on 4,95€/m2.

Tommy Lindertz