Kiinnostus sähköautojen lataamiseen / kysely

Hallitus on ryhtynyt selvittämään mahdollisuutta rakennuttaa sähköautojen latauspisteitä tontillemme tulevaisuudessa. Ensin hallitus kuitenkin haluaisi kartoittaa taloyhtiön asukkaiden kiinnostusta latauspisteistä lyhyen kyselyn muodossa:

https://latauskysely.helen.fi/f46daf29-945b-4047-8b6d-0f535e4cb912

Vastaamalla kyselyyn autat hallitusta selvittämään, millaisia toiveita taloyhtiön asukkailla on ja milloin latauspisteiden rakentaminen tulee mahdollisesti ajankohtaiseksi. Kiitos!

Lähialueiden kaavoitus ja parkkipaikan täydennysrakentaminen

Taloyhtiömme hallitus on käsitellyt 26.4.2019 pitämässään kokouksessa osakkeenomistajien esittämän vaateen ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä, jossa päätösehdotuksena on esitetty, että taloyhtiön hallitus valtuutetaan aloittamaan viitesuunnittelu, jossa selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia pysäköintialueella.

Asiasta käytiin myös pitkä keskustelu kevätyhtiökokouksessa 19.3.2019, jonka jälkeen hallitus päätti 2.4.2019 pitämässään kokouksessa käynnistää selvityksen, jossa laaja-alaisesti kartoitetaan yhteistyössä asianosaisten virkamiesten kanssa alueen kehittämismahdollisuuksia ml. täydennysrakentaminen, huomioiden taloyhtiömme tarpeet ja arvon säilyminen, lähiympäristön muuttuminen sekä korttelialueen rakentamista koskevat suojelumääräykset.

Hallituksen selvitys tullaan esittelemään syksyn varsinaisessa yhtiökokouksessa lokakuussa. Tähän kokoukseen tullaan kutsumaan paikalle kaupungin kaavoituksesta ja tontin vuokrasopimuksista vastaavia edustajia.

Asukasinfo 10.10.2017

Asukasinfo täydennysrakentamisesta pidettiin tänään Laajasalon opistolla. Kiitos kaikille runsaasta osanotosta ja värikkäästä keskustelusta. Tarja Alanen-Holmberg kirjasi ylös infossa esitettyjä toiveita, kommentteja ja pyyntöjä. Hallitus käy ne läpi ja ottaa ne huomioon mahdollisuuksien mukaan yhtiökokouksessa.

Infossa esitetty hallituksen esitysmateriaali on saatavilla pyydettäessä, kuten myös Laptin esitysmateriaali. Näistä kiinnostuneet voivat laittaa sähköpostia hallituksen osoitteeseen hallitus(a)laajakumpu.fi ja heille toimitetaan em. materiaali sähköpostitse.

Vielä tarkennuksena kysymykseen, että miksi asiasta pitää päättää niinkin pian kuin jo tämän kuun aikana. Kaupunki on antanut takarajaksi 6.11 alkavan viikon toimittaa heille asemakaavan muutoshakemukseen liittyvät dokumentit, jolloin muutoshakemus ehtii mukaan Koirasaarentien alueen uuden asemakaavan käsittelyyn.

Nyt osakkailla on kaksi viikkoa aikaa sulatella infon antia, miettiä ehdotuksen hyötyjä ja haittoja omalta kohdaltaan sekä vaikka etsiä lisää tietoa oman päätöksen teon tueksi. Hallitus toivoo yhtiökokoukseen runsasta osanottoa tässä asiassa, joka koskee jokaista osakasta ja asukasta.

Piha kuntoon

Saamme jälleen pihamme omaan käyttöön, kun putkiremontti heinäkuussa päättyy. Asukkailta on tullut toiveita pihan kehittämisestä ja nyt siihen on hyvä tilaisuus.

Urakoitsija kunnostaa remontin aikana rikkoutuneet nurmikot ja poistaa vahingoittuneet norjanangervopensaat toukokuussa. Nyt on H-hetki antaa taloyhtiön toiveet talon edustan parantamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että nykyiset rappujen edessä olevat pensaat korvataan uusilla matalammilla kasveilla ja perennapenkeillä. Nykyiset pensaat ovat osoittautuneet vaikeasti hoidettaviksi ja ne vievät pihalta paljon valoa ja avaruutta.

Lisäksi on esitetty toiveita saada pihalle oleskelutilaa, istuinryhmä ja grillauspaikka. Sopivan paikan löytäminen näihin tarkoituksiin on ollut haasteellista osin tonttimme muodon, osin sijainnin takia. Pihan länsipääty ja leikkipaikka ovat iltaisin aurinkoisia, mutta ne soveltuvat muuten huonosti tähän tarkoitukseen, koska alueella on paljon läpikulkua. Leikkipiha on jo nyt varsin aktiivisesti muiden kuin talon asukkaiden käytössä.

Hallitus on tutkinut eri vaihtoehtoja ja ehdottaa, että oleskelualue istuinryhmineen sijoitetaan pihan keskelle, C rapun edessä olevien portaiden viereen niin, että laajennetaan nykyistä tasaista aluetta rinteeseen päin. Tällöin alue ei olisi  läpikulkualueella.

Hallitus toivoo osakkailta pikaisesti mielipiteitä ehdotuksiin sekä rakentavia ideoita, jotka voidaan viikolla 20 toimittaa urakoitsijalle pihamme kunnostamiseksi tai jotka voidaan myöhemmin kustannustehokkaasti itse toteuttaa.

Hallitus

Palautteet ja yhteydenotot: Postilaatikkoon E rapun ulkopuolella : E 49 Alanen-Holmberg tai sähköpostilla hallitus@laajakumpu.fi tai puhelimitse:

Tarja Alanen-Holmberg o4o 546 84 48

Anja Talasmo 0500 507 793

Tommy Lindertz 040 508 23 94

Hallituksen ajankohtaistiedote

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa ei ehditty käsitellä muita kuin purkiremonttiin liittyviä asioita. Tässä lyhyt tilannekatsaus ajankohtaisista asioista.

Kellaritiloihin asennetaan palosammuttimet

Kellaritiloihin asennetaan palosammuttimet 30.5.2013. Sammuttimia tulee useita ja ne sijoitetaan ulko-ovien läheisyyteen. Kerromme sammuttimien tarkemman sijainnin, kun ne ovat paikoillaan.

Pelastussuunnitelma valmistuu kesäkuun aikana

Luvattu pelastussuunnitelma valmistuu kesäkuun aikana. Turvallisuuspäällikkömme Ilkka Immonen viimeistelee pelastussuunnitelman koulujen päätyttyä. Uuden pelastussuunnitelman tavoitteena on kehittää ”riskien tunnistamista, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä ja varautumista onnettomuuksiin ja niissä toimimiseen” http://www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Pelastussuunnitelma

Hiekkalaatikon hiekat vaihdettu

Asukkaiden aloitteesta leikkipaikan hiekkalaatikon hiekat on vaihdettu. Hiekat pitää vaihtaa hygieniasyistä vähintään muutaman vuoden välein. Talonmies poisti hiekkalaatikon vanhat hiekat ja täytti sillä parkkipaikan talven aikana muodostuneita epätasauksia.

Parkkipaikan uusista lämpötolpista pyydetään tarjous

Sähköliike on tarkistanut parkkipaikan sähkökaapelin kestävyyden. Kaapeli kestää vielä kahden tai kolmen lämpötolpan asentamisen. Taloyhtiön käyttöön saadaan enintään kuusi uutta tolppapaikkaa. Tolppien sijaintipaikkaa vielä tutkitaan. Sijaintiin vaikuttavat mm. parkkipaikan talvihuollon tarpeet

Kellarissa havaittu jälkiä hiiristä

Yhden osakkaan kellarivarastosta oli löytynyt jälkiä hiiristä. Talonmies on asentanut kellariin hiirenloukkuja. Lisähavainnoista voi ilmoittaa hallitukselle tai isännöitsijälle.

Hallitus toivottaa kaikille oikein mukavaa alkavaa kesää!
Hallituksen puolesta,
Tommy Lindertz