Kiinnostus sähköautojen lataamiseen / kysely

Hallitus on ryhtynyt selvittämään mahdollisuutta rakennuttaa sähköautojen latauspisteitä tontillemme tulevaisuudessa. Ensin hallitus kuitenkin haluaisi kartoittaa taloyhtiön asukkaiden kiinnostusta latauspisteistä lyhyen kyselyn muodossa:

https://latauskysely.helen.fi/f46daf29-945b-4047-8b6d-0f535e4cb912

Vastaamalla kyselyyn autat hallitusta selvittämään, millaisia toiveita taloyhtiön asukkailla on ja milloin latauspisteiden rakentaminen tulee mahdollisesti ajankohtaiseksi. Kiitos!

Lähialueiden kaavoitus ja parkkipaikan täydennysrakentaminen

Taloyhtiömme hallitus on käsitellyt 26.4.2019 pitämässään kokouksessa osakkeenomistajien esittämän vaateen ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä, jossa päätösehdotuksena on esitetty, että taloyhtiön hallitus valtuutetaan aloittamaan viitesuunnittelu, jossa selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia pysäköintialueella.

Asiasta käytiin myös pitkä keskustelu kevätyhtiökokouksessa 19.3.2019, jonka jälkeen hallitus päätti 2.4.2019 pitämässään kokouksessa käynnistää selvityksen, jossa laaja-alaisesti kartoitetaan yhteistyössä asianosaisten virkamiesten kanssa alueen kehittämismahdollisuuksia ml. täydennysrakentaminen, huomioiden taloyhtiömme tarpeet ja arvon säilyminen, lähiympäristön muuttuminen sekä korttelialueen rakentamista koskevat suojelumääräykset.

Hallituksen selvitys tullaan esittelemään syksyn varsinaisessa yhtiökokouksessa lokakuussa. Tähän kokoukseen tullaan kutsumaan paikalle kaupungin kaavoituksesta ja tontin vuokrasopimuksista vastaavia edustajia.

Asukasinfo 10.10.2017

Asukasinfo täydennysrakentamisesta pidettiin tänään Laajasalon opistolla. Kiitos kaikille runsaasta osanotosta ja värikkäästä keskustelusta. Tarja Alanen-Holmberg kirjasi ylös infossa esitettyjä toiveita, kommentteja ja pyyntöjä. Hallitus käy ne läpi ja ottaa ne huomioon mahdollisuuksien mukaan yhtiökokouksessa.

Infossa esitetty hallituksen esitysmateriaali on saatavilla pyydettäessä, kuten myös Laptin esitysmateriaali. Näistä kiinnostuneet voivat laittaa sähköpostia hallituksen osoitteeseen hallitus(a)laajakumpu.fi ja heille toimitetaan em. materiaali sähköpostitse.

Vielä tarkennuksena kysymykseen, että miksi asiasta pitää päättää niinkin pian kuin jo tämän kuun aikana. Kaupunki on antanut takarajaksi 6.11 alkavan viikon toimittaa heille asemakaavan muutoshakemukseen liittyvät dokumentit, jolloin muutoshakemus ehtii mukaan Koirasaarentien alueen uuden asemakaavan käsittelyyn.

Nyt osakkailla on kaksi viikkoa aikaa sulatella infon antia, miettiä ehdotuksen hyötyjä ja haittoja omalta kohdaltaan sekä vaikka etsiä lisää tietoa oman päätöksen teon tueksi. Hallitus toivoo yhtiökokoukseen runsasta osanottoa tässä asiassa, joka koskee jokaista osakasta ja asukasta.