Taloyhtiön hallinto ja tiedottaminen

Taloyhtiön hallinto

Asunto-osakeyhtiössä päätösvalta kuuluu osakkeenomistajille, jotka käyttävät sitä yhtiökokouksissa.

As Oy Laajakummussa on vuosittain kaksi yhtiökokousta, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Yhtiökokouksiin ovat tervetulleita kaikki osakkeenomistajat. Kevätyhtiökokouksessa käsitellään taloyhtiön edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.  Syysyhtiökokous valitsee vuosittain taloyhtiölle hallituksen, joka valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Syyskokouksessa päätetään myös mm. seuraavan vuoden yhtiövastikkeen suuruudesta, saunavuoron hinnasta ja autopaikkojen vuokrasta.

Taloyhtiön hallitus esittää (ASOYL 1.7.2010) yhtiökokoukselle vuosittain kirjallisen selvityksen sellaisesta kiinteistön kunnossapitotarpeesta yhtiökokousta seuraavan viiden (5) vuoden aikana, joka vaikuttaa oleellisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muuhun osakehuoneistosta aiheutuviin kuluihin.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle kirjallisen selvityksen yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdista.

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa yhtiökokouksen päätöksiä sekä huolehtia taloyhtiön hallinnosta ja toiminnasta yhdessä isännöitsijän kanssa.

Tiedottaminen

Taloyhtiön toimintaa koskevat tiedotteet ja ilmoitukset ovat kaikkien asukkaiden nähtävillä porraskäytävien ilmoitustaululla. Asukas- tai huoneistokohtaiset ilmoitukset jaetaan postiluukuista.

Ajankohtaista tietoa ja uutisia löydät myös näiltä Asunto Oy Laajakummun kotisivuilta.

Merkittävien korjaushankkeiden suunnitteluvaiheessa järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Lisäksi järjestetään avoimia keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.