Järjestyssäännöt

Asunto Oy Laajakummun järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talonyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi.

Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään ja toiminnallaan otettava huomioon talon muut asukkaat.

Asukkaiden on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä.

Kiinteistöä koskevia määräyksiä on mm. asunto-osakeyhtiö-, järjestys- ja pelastuslaissa.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina. Huolehdithan, että ovissa kulkiessasi ne lukittuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa, kuten porraskäytävissä sekä sauna- ja varastotiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa tiloissa, esim. omassa kellarikomerossa. Palavien nesteiden ja kemikaalien säilyttäminen yleisissä tiloissa on kielletty.  Turvallisuussyistä kellarikomeroiden käytävillä ja porrashuoneissa ei saa säilyttää eikä sinne saa jättää mitään tavaroita.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien ym. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla.  Pysäköinti on kielletty huoltotiellä ja kääntöpaikalla. Lyhytaikainen pysäköinti tavaroiden lastaamisen tai purkamisen ajaksi on sallittua.

Kiinteistöissä havaituista vioista on ilmoitettava välittömästi isännöitsijälle tai talonmiehelle.

Piha-alueiden kalusteiden, rakenteiden ja kasvillisuuden vahingoittaminen on kielletty.

Hissien henkilö- ja painorajoituksia on noudatettava.

Jätehuolto

Talousjätteet ja vastaavat muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin oikein lajiteltuina.

Muiden kuin talousjätteiden vieminen taloyhtiön jäteastioihin tai jätekatokseen on kielletty. Asukkaiden tulee itse huolehtia tällaisten jätteiden (esim. kodinkoneet, remonttijätteet, ympäristölle haitalliset jätteet) viemisestä viranomaisten osoittamiin paikkoihin.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti kello 22.00 – 07.00 on vältettävä aiheuttamasta melua.

Voimakasta ääntä tai häiriötä aiheuttavaa työskentelyä tulee välttää ja se on kokonaan kielletty sunnuntaisin ja juhlapyhinä sekä arkisin klo 20.00 – 07.00.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai talonmiehelle. WC-istuimiin ja viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Huoneiston haltijan on ilmoitettava yhtiölle ennen töiden aloittamista kaikista huoneistoon kohdistuvista korjaus- tai muutostöistä (pl. seinien maalaus ja tapetointi).

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille.

Huoneiston parvekkeella ei saa valmistaa lämmintä ruokaa siten, että paloturvallisuus vaarantuu tai siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle. Siivouksella tai kukkien kastelulla ei saa aiheuttaa haittaa muille. Kukka-astiat on sijoitettava parvekekaiteiden sisäpuolelle.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatulla paikalla. Parvekkeella ei saa tomuttaa mattoja eikä tuulettaa vaatteita kaiteella.

Eläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita tai muita taloyhtiössä asioivia eikä liata rakennuksia tai piha-alueita. Eläinten ulkoiluttaminen ja tarpeiden tekeminen on kielletty talonyhtiön tontilla ja erityisesti lasten leikkipaikalla sekä sen välittömässä läheisyydessä.

Luonnonvaraisten eläinten kuten esim. lintujen ja oravien ruokkiminen kiinteistön alueella on kielletty.

Muuttoilmoitus

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava isännöitsijälle tai talonmiehelle.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.

 

Järjestysmääräykset on vahvistettu Asunto Oy Laajakummun yhtiökokouksessa 2012.