Isännöinti ja talonmies

Isännöinti

ISÄNNÄT OY,

Tomi Tuovinen,

Kansakoulukatu 5 B 14,

00100 Helsinki

internet: https://www.isannat.fi/

Sähköposti: tomi.tuovinen(at)isannat.fi

Puh vaihde: +358 10 8383 400

Puh (Tomi): +358 10 8383 407

 

Vastuunalainen isännöitsijä on Tomi Tuovinen. Isännöitsijä hoitaa seuraavat osakkeenomistajia ja asukkaita koskevat asiat:

 • Kiinteistön huollon valvonta ja ohjaus
 • Isännöitsijäntodistukset
 • Vuokranvalvonta ja yhtiön maksuliikenne
 • Asuntoremonttiilmoitukset
 • Yhtiön omistamien tilojen vuokrasopimukset (mm. autopaikat)

Huoltotoimi

Talonmies Timo Luotonen, Borgströminkuja 4 G 55, 00840 HELSINKI, puh. 040-550 3944, sähköposti tt.luotonen@gmail.com

Talonmies hoitaa mm. seuraavat tehtävät:

 • Talokirjanotteet
 • Kiinteistössä ilmenevien vikailmoitusten vastaanotot ja korjausten järjestelyt
 • Ulkoalueiden talvipuhtaanapidon, lumityöt ja hiekoituksen
 • Ulkoalueiden kesäpuhtaanapidon ja viheralueet
 • Kiinteistön teknisten laitteiden ja järjestelmien huolto- ja hoitotoimen (mm. huoneistoissa)
 • Muuttoilmoitukset.  Uusi asukas, pyydä muuttoilmoituslomake talonmieheltä.
 • Nimitaulut portaissa ja nimikilvet ovissa. Nimen lisääminen nimitauluun ja oveen  edellyttää muuttoilmoituksen tekemistä taloon.
 • Oven aukaisu avaimen unohtamis- ja katoamistapauksissa, mutta vain niille asukkaille, jotka ovat tehneet muuttoilmoituksen taloon ja jotka on merkitty talon asukkaiksi.
 • Saunavuorot
 • Lisäavainten tilaamiset
 • Liputukset

(Huom! Talonmiehen työaika on 15 h/vk.)