Asukkaille

Hyvä As Oy Laajakummun asukas

Tästä voit avata Laajakummun Asukasinfon (pdf) ja lukea tärkeimmät asumiseen liittyvät asiat  As_Oy_Laajakumpui_2012_at (1)

Asukasinfo opastaa asukkaita, osakkaita ja vuokralaisia käytännön asioissa sekä kertoo yhteisistä pelisäännöistä, viranomaismääräyksistä ja taloyhtiössä sovituista järjestelyistä. Tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä asukasturvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Voit lukea samat tiedot myös näiltä sivuilta. Kun etsit tiettyä asiaa, käytä oikean yläkulman hakutyökalua, ylävalikkoja tai alla olevaa sisällysluetteloa.

  1. Isännöitsijän ja talonmiehen yhteystiedot ja työnjako
  2. Taloyhtiön hallinto ja tiedottaminen
  3. Asukkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat, saunavuorot
  4. Autopaikat ja pysäköintisäännöt
  5. Asuntoremontit
  6. Jätehuoltosiivous ja siisteys
  7. Ilmanvaihto
  8. Asumisilmapiiri

Kun otamme huomioon yhteiset pelisäännöt, voimme kukin osaltamme edistää myönteistä asukasilmapiiriä ja asumisviihtyvyyttä
sekä vähentää yhtiön (osakkaiden) maksettavaksi tulevia kustannuksia.