Asukkaille

Hyvä Asunto Oy Laajakummun asukas

Tämä asukasinfo sisältää tärkeää informaatiota kaikille asukkaillemme.

Asukasinfo opastaa asukkaita, osakkaita ja vuokralaisia käytännön asioissa sekä kertoo yhteisistä pelisäännöistä, viranomaismääräyksistä ja taloyhtiössä sovituista järjestelyistä. Tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä asukasturvallisuutta ja viihtyisyyttä taloyhtiössämme. Luethan asukasinfon huolellisesti.

Toivomme että viihdyt taloyhtiössämme!

Asukasinfo sisältää seuraavia asioita.

  1. Isännöitsijän ja talonmiehen yhteystiedot ja työnjako
  2. Taloyhtiön hallinto ja tiedottaminen
  3. Asukkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat, saunavuorot
  4. Autopaikat ja pysäköintisäännöt
  5. Asuntoremontit
  6. Jätehuoltosiivous ja siisteys
  7. Ilmanvaihto
  8. Asumisilmapiiri

Kun otamme huomioon yhteiset pelisäännöt, voimme kukin osaltamme edistää myönteistä asukasilmapiiriä ja asumisviihtyvyyttä
sekä vähentää yhtiön (osakkaiden) maksettavaksi tulevia kustannuksia.