Lähialueiden kaavoitus ja parkkipaikan täydennysrakentaminen

Taloyhtiömme hallitus on käsitellyt 26.4.2019 pitämässään kokouksessa osakkeenomistajien esittämän vaateen ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä, jossa päätösehdotuksena on esitetty, että taloyhtiön hallitus valtuutetaan aloittamaan viitesuunnittelu, jossa selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia pysäköintialueella.

Asiasta käytiin myös pitkä keskustelu kevätyhtiökokouksessa 19.3.2019, jonka jälkeen hallitus päätti 2.4.2019 pitämässään kokouksessa käynnistää selvityksen, jossa laaja-alaisesti kartoitetaan yhteistyössä asianosaisten virkamiesten kanssa alueen kehittämismahdollisuuksia ml. täydennysrakentaminen, huomioiden taloyhtiömme tarpeet ja arvon säilyminen, lähiympäristön muuttuminen sekä korttelialueen rakentamista koskevat suojelumääräykset.

Hallituksen selvitys tullaan esittelemään syksyn varsinaisessa yhtiökokouksessa lokakuussa. Tähän kokoukseen tullaan kutsumaan paikalle kaupungin kaavoituksesta ja tontin vuokrasopimuksista vastaavia edustajia.