Autopaikkatiedote asukkaille

Helsingin kaupunki ja VVO aloittavat loppukesällä/syksyllä 2017 uuden asuinkerrostalon rakentamisen parkkipaikkamme vastakkaiselle tontille, jolla tällä hetkellä on naapurimme Bo Ab Henrik Borgströmsvägen 5:n autopaikkoja ja autohalli. Kaupunki on irtisanonut kyseisen tontin vuokrasopimuksen ja tarjonnut heille korvaavia autopaikkoja Kumianpää 4:stä. Naapuriyhtiö kieltäytyi tästä ja halusi mieluummin vuokrata autopaikat sekä Asunto Oy Laajakummun että As Oy Säästösalon parkkipaikka-alueilta.

Neuvottelujen jälkeen molemmat yhtiöt päättivät vuokrata naapuriyhtiölle heidän tarvitsemansa autopaikat. Laajakummun parkkipaikalta heille vuokrataan 10 paikkaa. Jotta Laajakummun parkkipaikkojen määrä ei vähene ja vieraspaikkojakin on käytössä, tehdään parkkipaikalla pieniä muutoksia korvaavien paikkojen saamiseksi. Tämä edellyttää uuden kulun avaamista keskimmäiselle autopaikkariville valaisinpylvään vierestä sekä poistamalla ruusupensaat ja estämällä kiertoajo niiden vierestä.  Näin tälle riville saadaan 8-10 uutta autopaikkaa lisää. Kun vielä ”soramylly” siirretään muualle, saadaan parkkipaikan alaosaan eli viimeiseen riviin 10 autopaikkaa, jotka siis vuokrataan naapuriyhtiölle.
Vuokrattavien parkkipaikkojen rakentamiskustannuksista vastaa Bo Ab Henrik Borgströmsvägen 5. Autopaikkojen vuokrasopimus tehtiin kaupungin vaatimuksesta 31.12.2025 asti, johon asti myös meidän tonttimme vuokrasopimukset ovat voimassa. Kuukausivuokra per autopaikka on 12,00 € eli yhteensä 1 440 € vuodessa.

Rakennustyöt parkkipaikalla alkavat viikolla 26 eli juhannusviikolla. Työt aloitetaan purkutöillä. Tämän jälkeen viimeiselle riville asennetaan lämmitystolpat. Sähkö niihin vedetään naapuriyhtiön omasta jakamosta. Lisäksi alueelle tuodaan maata sen tasoittamiseksi ja tehdään sadevesikaivo lätäköiden estämiseksi. Urakkasopimuksen mukaan työt valmistuvat 28.7 mennessä.

Juhannusviikosta alkaen parkkipaikan alaosa ei ole enää Laajakummun käytössä. Ottakaa tämä huomioon pysäköidessänne ja liikkukaa varovaisesti rakennustyömaalla.

Asiasta on jaettu myös paperitiedote jokaiseen asuntoon.

Terveisin
As Oy Laajakummun hallitus