Lähialueen asemakaavamuutos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta lähialueellemme.  Suunnitteluvirastossa tapahtuneen virheen vuoksi emme olleet saaneet ajoissa tietoa muutoksesta.

Tämän vuoksi Asunto Oy Laajakummun asukkaat ja taloyhtiö ovat saaneet lisäaikaa lausua mielipiteensä kaavamuutoksesta. Se tulee tehdä 26.4. mennessä sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi tai kirjeitse osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Taloyhtiö tulee esittämään oman kantansa 26.4. mennessä.

Hallitus