Mistä taloyhtiö saa rahansa ?

Laajakummun hallitukselle on tullut kysymyksiä putkiremontin aikaisista vesi- ja autopaikkamaksuista. Kustannukset asukkaiden omista internetliittymistä ovat myös puhututtaneet.

Taloyhtiön tulot muodostuvat ensisijaisesti vastikkeista, joita me kaikki osakkaat maksamme asuntomme neliöiden perusteella. Tämän lisäksi taloyhtiö laskuttaa jokaisesta taloyhtiöön rekisteröidystä asukkaasta vesimaksun, joka vuosina 2014 ja 2015 on 12 euroa per henkilö/kk. Tuloa taloyhtiö saa myös autopaikan haltijoiden kiinteistä kuukausimaksuista sekä saunavuorojen ja pesutuvan käyttömaksuista.  Isännöitsijä valmistelee hallituksen kanssa vuosittain budjetin taloyhtiön kulujen ja tulojen perusteella. Budjetti käsitellään ja hyväksytään  yhtiökokouksessa marraskuussa.

Vesimaksu

Miksi hallitus ei ole esittänyt vuoden 2014 ja 2015 vesimaksujen hyvittämistä osakkaille putkiremontin ajalta?

Laajakummun yhtiöjärjestyksen mukaan vesimaksun maksaa jokainen taloyhtiössä kirjoilla oleva asukas. Sillä ei ole merkitystä kuinka paljon vettä kukin kuluttaa tai miten paljon asukas viettää aikaansa muualla kuin kotonaan.

Hallitus ei esittänyt vesimaksujen hyvittämistä, koska vesimaksuhyvitys olisi pitänyt kerätä yhtiövastikkeen korotuksena taloyhtiön kulujen kattamiseksi.

Asiaa on helpointa tarkastella seuraavan esimerkin kautta.  Jos hallitus olisi esittänyt kaikille osakkaille vesimaksun hyvittämistä kolmeksi kuukaudeksi putkiremontin ajalta, olisi se maksanut taloyhtiölle noin 3600 euroa (noin 100 asukasta, 12 euroa per henkilö/kk kertaa kolme kuukautta). Tämä 3600 euroa olisi pitänyt kerätä yhtiövastikkeiden korotuksena. Lisävastikkeeksi olisi tullut 0,92 euroa/neliömetri (3910,5 maksavia neliöitä).

Vesimaksu tai yhtiövastike

Vesimaksu tai yhtiövastike

Taulukosta voi lukea, että jos asunnossa asuu kaksi henkilöä, on heidän vesimaksunsa kolmelta kuukaudelta 72 euroa. Jos vesimaksu olisi hyvitetty ja kerätty yhtiövastikkeen kautta, niin maksu olisi vuositasolla 0,92 euroa per neliö.

Isojen asuntojen omistajat, joissa asuu korkeintaan kaksi henkilöä olisivat kärsineet tällaisesta päätöksestä. Sen sijaan pienten asuntojen omistajat, joissa asuu enemmän asukkaita olisivat hyötyneet.

Vesimaksun hyvittäminen olisi tuonut joillekin osakkaille säästöjä, toisille lisäkustannuksia. Tämän vuoksi hallitus katsoo, että vesimaksu on kohdistunut tasapuolisesti kaikille myös putkiremontin aikana.

Autopaikan vuokra

Hallitus on saanut palautetta myös siitä, että autopaikkavuokria ei ole  hyvitetty putkiremontin ajalta. Taloyhtiö joutuu maksamaan tonttivuokraa parkkialueesta myös putkiremontin aikana. Olisi kohtuutonta maksattaa enemmän yhtiövastiketta niillä, joilla ei ole autopaikkaa tai autoa. Tarpeettoman autopaikan voi aina irtisanoa, jolloin paikka siirtyy seuraavalle jonossa olevalle.

Oma internetliittymä

Lisäksi palautetta on tullut siitä, että hallitus ei ole kehottanut osakkaita neuvottelemaan oman operaattorinsa kanssa asunnossaan olevan, oman internetliittymänsä katkaisusta tai maksujen pienentämisestä putkiremontin ajaksi.  Internetliittymän haltijan ja operaattorin väliset sopimukset ovat henkilö- tai talouskohtaisia.  Taloyhtiö eli osakkaat eivät ole velvollisia korvaamaan putkiremontin aikana syntyneitä internetliittymän maksuja yksittäisille osakkaille.

Muistutettakoon, että taloyhtiössä osakkaat maksavat kaikki taloyhtiön kulut.  Osakkaat ovat yhtä kuin taloyhtiö.

Hallitus