Yhtiökokous päätti putkiremonttiin ryhtymisestä

Asunto Oy Laajakummun yhtiökokous hyväksyi 19.3.2014 LVIS-saneeraukseen ryhtymisen. Pääurakoitsijaksi hyväksyttiin EMC Emator Oy.

Kevätyhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja isännöitsijälle. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hallituksen kunnossapitotarveselvitys sekä selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista korjauksista.

LVIS-saneerausta varten Laajakummun hallitus valtuutettiin hakemaan ja nostamaan enintään 2 807 610 euron lainan ja hakemaan kolmen (3) miljoonan euron kiinnitykset.

Osakkaille, jotka eivät suorita osuuttaan korjauksesta kertasuorituksena, päätettiin erilliseksi pääomavastikkeeksi enintään 3,04 euroa/m2/kk. Hallitus valtuutettiin määrittelemään pääomavastikkeen keräämisen aloitusajankohta. Isännöitsijä lähettää osakkaille kertamaksukyselyt 4.4.2014 mennessä.

Urakoitsijalle mahdollisesti lankeavat viivästyssakot päätettiin ohjata taloyhtiön kautta sille huoneistolle, jota viivästys koskee.

Urakoitsija tiedottaa, info 7.5.2014

Urakoitsija jakaa infokansiot ja tiedottaa saneerauksen aloittamisesta osakkaille huhtikuussa.

Urakoitsijalla on mahdollisuus aloittaa urakka kellaritiloissa ja tontilla 5.5.2014, mutta viimeistään 9.6.2014. Remontti päättyy 3.7.2015. Huoneistokohtainen aikataulu jaettiin yhtiökokouksessa, mutta voit pyytää sen tarvittaessa hallitukselta.

Saneeraus toteutetaan yhteishankkeena As Oy Säästösalon kanssa. Molempien taloyhtiöiden yhteinen infotilaisuus pidetään 7.5.2014 kello 18 alkaen Pataruumassa, osoitteessa Gunillantie 3, Laajasalo. Tilaisuuteen tulee myös Eero Ryysy Insinööritoimisto Saniera Oy:stä kertomaan remontin yhteydessä osakkaiden mahdollisesti teettämistä muutoksista, esim. kylpyhuoneen laajentamisesta. Infoon ovat tervetulleita osakkaiden lisäksi asukkaat.

Lämpimät kiitokset aktiivisesta osallistumisesta yhtiökokouksessa.

Hallitus