LVIS-projektin urakkatarjouskilpailu

Asunto Oy Laajakummun LVIS-projekti on edennyt  tärkeään urakkatarjouskilpailun neuvotteluvaiheeseen. Lähetimme urakkatarjouspyynnön 10:lle urakoitsijalle, joista seitsemän jätti urakkatarjouksen määräaikaan 31.1.2014 mennessä.
Onnistunut tarjouskilpailu on tietenkin hyvän urakkasopimuksen edellytys. Tarjouksia pyydettiin vain urakoitsijoilta, joilla on hyvä maine ja joiden urakkatoteutuksista on saatu hyviä kokemuksia. Tarjousten sisällöt eivät ole julkista tietoa, muuten kesken oleva tarjouskilpailu olisi vaarassa.

Hallitus esittää, yhtiökokous päättää

Alustavia neuvotteluja on käyty kahden urakoitsijan kanssa. Laajakummun hallitus tekee päätöksensä lähiviikkoina, jolloin myös selviää jatkammeko yhteisprojektia Säästösalon kanssa. Molemmat taloyhtiöt tekevät itsenäiset päätökset omien etujensa mukaisesti. Yhteisprojektia jatketaan, mikäli se on molemmille taloyhtiöille edullisinta.

Kun hallitus on tehnyt urakoitsijavalintansa, valinta esitellään yhtiökokoukselle yhtiön päätöstä varten. Päätös tehdään viimeistään yhtiökokouksessa 19.3.2014, mutta se voidaan tehdä myös ennen sitä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Jos taloyhtiö hyväksyy hallituksen esityksen, urakkasopimus voidaan allekirjoittaa ja hanke käynnistää.

Hallitus